Se!Oi!Kult! - et inspirasjonsforedrag for lærere

Se! Oi! Kult! - et inspirasjonsforedrag for lærere

Et underholdende foredrag om hvordan og hvorfor lærere bør bruke små stunt og triks i undervisningen. Kan naturfaget bli en "snakkis"? Krever det mye energi og tid i en travel lærerhverdag? Går det på bekostning av den øvrige undervisningen?

Se!Oi!Kult! handler om å skape inspirerende realfag og gi elevene forventninger. Målet er å hjelpe den enkelte lærer til å skape et naturfag som elevene gleder seg til og møter spente opp til. Foredraget byr på et en lang rekke enkle, men meget visuelle, demonstrasjoner som kan tas direkte ut i undervisningen uten spesialutstyr av noe slag. Minst like viktig er dog en drøfting av hvorfor man bør bruke slike demonstrasjoner i undervisningen.

Andreas har selv forsvinnende liten undervisningserfaring sammenlignet med kursdeltagerne, så undervisningen legger han seg ikke opp i. Den kjenner hver lærer best selv. Andreas legger seg kun borti hva læreren gjør 3 minutter i uken. Demonstrasjonene skal kunne gjøres med lett tilgjengelige hjelpemidler, uten å stjele mye av lærerens tid.

Se! Oi! Kult! ble utviklet til Naturfagskonferansen høsten 2010, og var sesjonen med flest påmeldte. Senere kurs har også gitt svært gode tilbakemeldinger. Det skal ikke koste mye tid eller penger å gjøre naturfaget til en "snakkis".

Praktisk

Foredraget krever ikke annet enn tilgang til projektor, en bøtte med vann og en mopp til å tørke opp litt vannsøl etterpå. Alt annet medbringes. Foredraget er egnet for forsamlinger fra 20-200 personer, og kan tilpasses de fleste typer lokaler.

Minimumskrav til scene (D x B x H): 2 x 6 x 2,5 meter.
Varighet: 42 minutter + evt. tid til spørsmål i etterkant.
Riggetid: 30 time. Nedrigg: 15 minutter.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing