Salgsbetingelser

For å ha det på det rene, så er vi selgeren. Vi er Nerdebutikken. Vi er en nettbutikk, med lager i Skogergaten 2, 3112 Tønsberg. Er det noe du lurer på så er mailen vår post@nerdebutikken.no. Vi har også et organisasjonsnummer! Det er 925043753.

Du. Du er forhåpentligvis kjøperen.

Betaling

 

Det er helt trygt å betale med kredittkort på Nerdebutikken.no. Vår leverandør av kredittkortbetalinger er Nets Easy, Norges største aktør på dette området. Når du betaler med kredittkort blir betalingen registrert umiddelbart og vi kan sende deg varen med en gang du har bestilt. Når du bestiller vil beløpet kun bli reservert fra din konto, og ikke trukket før vi fysisk pakker og sender varen til deg. 

NB: Du kan bli bedt om å benytte BankID eller en annen verifiseringsløsning fra din bank under betalingen. Dette er et ekstra lag med sikkerhet som gjør det tryggere for deg som kjøper. Vi er dermed godkjent Verified by VISA og MasterCard Securecode.

Mangler ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, send oss en mail. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Tips: Du kan enkelt se status på orderen din og be retur av i vår selvhjelpsløsning.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktsløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Personvernerklæring

Vi i VitenWahl har har oppdatert vår personvernerklæring i henhold til GDPR. Du finner personvernerklæringen vår her. Kort fortalt lagrer eller behandler vi ikke annen informasjon enn den du gir oss når du bestiller. Vi selger heller ikke informasjonen videre. Vi foretrekker å selge nerdete produkter.

Men hvis du er usikker på hva vi egentlig vet om deg, kan du sende oss en epost på post@nerdebutikken.no, så skal vi dele det lille vi vet. Vi skulle gjerne ha slettet det du vil ha slettet, men fordi vi kun lagrer info som vi er lovpålagt å lagre, kan vi heller ikke slette det.

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing