Alle bedrifter er hjertelig velkommen til å bestille fra Nerdebutikken!
Vi har ingen automatisk system som legger til organisasjonsnummer eller tilrettelegger for EHF-faktura, så hvis du trenger noen av delene, må du bestille over epost. Du når oss på post@nerdebutikken.no.